Hua, vilket busväder

Det viner i bilrutorna, träden ligger nästan ned och blåsten kommer ifrån norr, men det är i alla fall inte nära noll på termometern. Härliga hela +5 grader.

Kommentarer